Branches

Sr.No Branches Code Tele. No Mobile No Manager's Name
1 Chirgaon 1781 277410 94184-72544 Sh. Murat Rugta
2 Rohroo 1781 240757 94185-36582 Sh. Gopal Chand
3 Jubbal 1781 252701 94591-77556 Sh. Brikam Dev
4 Kotkhai 1783 255533 94592-38498 Sh. Vivek Chauhan
5 Chopal 1783 260478 94593-54024 Sh. Narinder Ghunta
6 Nerwa 1783 264675 98162-84315 Sh. Rajinder Mishta
7 Theog 1783 238517 94188-03500 Sh. Ramesh Thakur
8 Kumarsain 1782 240317 94184-79007 Sh. B.P.Chauhan
9 Nankhari 1782 225641 94181-44040 Sh. Roop Lal
10 Rampur 1782 233523 94184-75742 Sh. Rajiv Gupta
11 Shimla 177 2658866 94184-75248 Sh. T.D.Kashyap
12 Rekong Peo 1786 222582 94184-01398 Sh. Rakesh Negi
13 Pooh 1786 232743 94183-07369 Miss. Sushela Negi
14 Sangla 1786 242242 94188-54063 Sh. Neema Dorje
15 Sunni 177 2786922 98171-92299 Sh. Ashwani Sharma
B Solan Zone
16 Solan 1792 221602 94180-77789 Dr. Hans Raj Khimta
17 Arki 1796 220371 94590-25835 Sh. H.C.Thakur
18 Chandi 1792 278435 98160-86861 Sh. Ravinder Sharma
19 Nalagarh 1795 222276 98170-72761 Sh. Rajesh Sharma
20 Kandaghat 1792 256602 98055-62891 Sh. Rajesh Kumar
21 Ramshaher 1795 258576 94595-40031 Sh. Surya Prakash
22 Rajgarh 1799 221088 94184-80228 Sh. Prakash Chauahan
23 Nahan 1702 223739 94184-67284 Sh. Sahi Ram
24 Paonta 1704 222425 98161-26388 Sh. N.D.Negi
25 Sarahan 1799 236006 98168-00187 Sh. Ajay Dharmaik
26 Dadahu 1702 267739 94184-67284 Sh. Sahi Ram ( Addl Charge)
27 Shillai 1704 278594 94180-11583 Sh. Rajinder Thakur
28 Bilaspur 1978 223557 94180-51753 Sh. Narveer Thakur
29 Ghumarwin 1978 255105 82197-42550 Sh. Krishan Chand
30 Jhandutta 1978 272761 88940-03951 Sh. Ramesh Chand
31 Namhol 1978 240010 98163-56121 Sh. Dhian Singh
32 Swarghat 1978 284031 98167-73870 Sh. Nika Ram
C Mandi Zone
33 Sunder Nagar 1907 265111 94180-05557 Smt. Suresh Kumari
34 Mandi 1905 221989 94595-16162 Sh. Manoj Bharti
35 Joginder Nagar 1908 224044 94184-79299 Sh. Sanjeev Kumar
36 Sarkaghat 1905 230236 94185-05711 Sh. Kashmir Chand
37 Karsog 1907 222698 94180-11938 Sh. S. K. Bhandari
38 Thunag 1907 257656 70182-87691 Sh. Rakesh Pathania
39 Padhar 1908 260700 94181-86654 Sh. Santosh Kumar
40 Kotli 1905 281189 97367-29100 Sh. Hardayal Singh
41 Dharampur 1905 272010 94184-20558 Smt. Malka Devi
42 Gohar 1907 250302 94187-02105 Sh. Subhash Chand
43 Manali 1902 251790 94183-15087 Sh. Jagdish Chand
44 Anni 1904 253960 94599-95601 Sh. Moti Lal
45 Kullu 1902 224790 94180-02382 Sh. Anil Abrol
46 Banjar 1903 221659 94180-66048 Sh. Dhale Ram
47 Keylong 1900 222293 94183-15087 Sh. Jagdish Chand ( Addl. Charge)
48 Chamba 1899 224507 94181-22598 Sh. Anil Kumar
49 Chowari 1899 266739 70180-29066 Sh. Sardari Lal
50 Bharmour 1895 225128 98164-76457 Sh. Raj Pal Chanjta ( Deputed B.O Jubbal)
51 Banikhet 1899 254739 70180-29066 Sh. Sardari Lal
52 KPARDB 1892 223141 223066 Fax. 225409
53 GM KPARDB 94180-41349 Sh. R.N.Jamalta

बैंक की ऋण योजनाये

वर्तमान में बैंक क्षेत, कृषि से संबधित उपकरण व् विकासात्मक कार्यो, गेर कृषि एव सेवा क्षेत के लिए निम्न लिखित ऋण योजनायो के माध्यम से प्रदेश भर में ऋण मुहेएया करवा रहा है !