Branches

The Himachal Pradesh State Cooperative Agriculture &
Rural Development Bank Ltd; Shimla-9.
Telephone Nos. 2621137, 2621437, 2623837, 2621552, Fax 2620503
A  Shimle Zone
Sr.No. Branches Code Telephone No. Fax No. Mobile No Manager's Name
1 Chopal 0 1783 260478 260341 94181-69964 Sh.Kultar Singh
2 Chirgaon 0 1781 277410 277430 94184-72544 Sh.Murat Rugta
3 Jubbal 01781 252701 252902 94591-77556 Sh. Brikam Dev
4 Kotkhai 0 1783 255533 255904 94184-56383 Sh. Rakesh Sharma
5 Kumarsain 0 1782 240317 240188 94184-79007 Sh. B.P Chauhan
6 Nankhari 0 1782 225641 225784 94181-44040 Sh. Roop Lal
7 Pooh 0 1785 232743 232786 94183-07369 Miss. Sushela Negi
8 Rekong Peo 0 1786 222582 223036 94184-01398 Sh. Rakesh Negi
9 Rohru 0 1781 240757 241377 98169-54174 Sh. Gopal Chand
10 Rampur 0 1782 233523 234329 94592-38498 Sh. Vivek Chauhan
11 Shimla 0 177 2658866 2804025 941843-33408 Smt. Deepa Sharma
12 Theog 0 1783 238517 237555 94188-03500 Sh. Ramesh Thakur
13 Nerwa 98162-84315 Sh. Rajender Mishta
14 Sangla 0 1786 242242 94188-54063 Sh. Neema Dorje
B Solan Zone
15 Arki 0 1796 220371 220475 94591-45444 Smt. Manisha Thakur
16 Bilaspur 0 1978 223557 223655 94180-51753 Sh. Narveer Thakur
17 Chandi 0 1792 278435 278401 98160-86861 Sh. Ravinder Sharma
18 Ghumarwin 0 1978 255105 254710 97367-29100 Sh. Hardayal Sigh
19 Jhandutta 0 1978 272761 272030 98163-38788 Sh. Ramesh Chand
20 Nalagarh 0 1795 222276 221055 94590-25835 Sh. H.C. Thakur
21 Nahan 0 1702 223739 226096 98170-72761 Sh. Rajesh Sharma
22 Paonta Sahib 0 1704 222425 222288 94184-52912 Sh. Balak Ram
23 Rajgarh 0 1799 221088 220600 94184-67284 Sh. Sahi Ram
24 Sarahan 0 1799 236006 98168-00187 Sh. Ajay Dharmaik
25 Dadahu 0 1702 267739 97361-34905 Sh. Sunil Paul
26 Solan  0 1792 221602 225898 94180-77789 Sh. Hans Raj Khimta
27 Kandaghat  0 1792 256602/td> 98166-22581 Sh. Govind Atal
28 Ramshaher  0 1795 258576 94595-40031 Sh. Surya Parkash
29 Namhol  0 1978 240010 94181-86654 Sh. Santosh Kumar
30 Swarghat  98167-73870 Sh. Nika Ram
C Mandi Zone
31 Anni 94599-95601 Sh. Moti Lal
32 Banjar 0 1903 222659 221510 94183-15087 Sh. Dahle Ram
33 Chamba 0 1899 224507 222709 94595-16162 Sh. Manoj Bharti
34 Chowari 0 1899 266739 266727 94181-05362 Sh. Sardari Lal
35 Joginder Nagar 0 1908 224044 222029 94184-79299 Sh. Sanjeev Kumar
36 Karsog 0 1907 222698 222430 98161-26388 Sh. N.D Negi
37 Kullu 0 1902 224790 226253 94180-02382 Sh. Anil Abrol
38 Keylong 0 1900 222293 94180-02382 Sh. Anil Abrol
39 Manali 0 1902 251790 94183-15087 Sh. Jagdish Chand
40 Mandi  0 1905 221989 225501 94180-02219 Sh. O.P. Sharma
41 Sunder Nagar 0 1907 265111 265164 94180-11938 Sh. S.K Bhandari
42 Sarkaghat 0 1905 230236 230051 94185-05711 Sh. Kasmir Chand
43 Thunag 0 1907 257656 257666 94180-05544 Sh. Manoj
KPARDB 1892 223141 225409 223066
GM KPARDB 94180-60022

बैंक की ऋण योजनाये

वर्तमान में बैंक क्षेत, कृषि से संबधित उपकरण व् विकासात्मक कार्यो, गेर कृषि एव सेवा क्षेत के लिए निम्न लिखित ऋण योजनायो के माध्यम से प्रदेश भर में ऋण मुहेएया करवा रहा है !