Branches

The Himachal Pradesh State Cooperative Agriculture &
Rural Development Bank Ltd; Shimla-9.
Telephone Nos. 2621137, 2621437, 2623837, 2621552, Fax 2620503
A  Shimle Zone
Sr.No. Branches Code Telephone No. Fax No. Mobile No Manager's Name
1 Chopal 0 1783 260478 260341 94181-69964 Sh.Kultar Singh
2 Chirgaon 0 1781 277410 277430 94184-72544 Sh.Murat Rugta
3 Jubbal 0 1781 252701 252902 98169-54174 Sh. Gopal Chand
4 Kotkhai 0 1783 255533 255904 94184-52912 Sh. Balak Ram
5 Kumarsain 0 1782 240317 240188 94181-44040 Sh. Rop Lal
6 Nankhari 0 1782 225641 225784 94181-33193 Sh. Sanjay Chauhan
7 Pooh 0 1785 232743 232786 94183-07369 Miss. Sushela Negi
8 Rekong Peo 0 1786 222582 223036 94184-01398 Sh. Rakesh Negi
9 Rohru 0 1781 240757 241377 94591-77556 Sh. Birkam Dev
10 Rampur 0 1782 233523 234329 94184-75742 Sh. Rajeev Gupta
11 Shimla 0 177 2658866 2804025 94184-75248 Sh. T.D Kashyap
12 Theog 0 1783 238517 237555 94188-03500 Sh. Ramesh Thakur
B Solan Zone
13 Arki 0 1796 220371 220475 98163-56121 Sh. Dhian Singh
14 Bilaspur 0 1978 223557 223655 98170-72761 Sh. Rajesh Sharma
15 Chandi 0 1792 278435 278401 98160-86861 Sh. Ravinder Sharma
16 Ghumarwin 0 1978 255105 254710 94180-02382 Sh. Anil Abrol
17 Jhandutta 0 1978 272761 272030 94180-51753 Sh. Narveer Thakur
18 Nalagarh 0 1795 222276 221055 94590-25835 Sh. H.C. Thakur
19 Nahan 0 1702 223739 226096 94184-67284 Sh. Sahi Ram
20 Paonta Sahib 0 1704 222425 222288 98161-26388 Sh. N.D. Negi
21 Rajgarh 0 1799 221088 220600 98166-22581 Sh. Govind Atal
22 Solan  0 1792 221602 225898 94180-77789 Sh. Hans Raj Khimta
C Mandi Zone
23 Banjar 0 1903 222659 221510 94183-15087 Sh. Jagdish Thakur
24 Chamba 0 1899 224507 222709 94181-22598 Sh. Anil Kumar
25 Chowari 0 1899 266739 266727 94181-05362 Sh. Sardari Lal
26 Joginder Nagar 0 1908 224044 222029 94184-79299 Sh. Sanjeev Kumar
27 Karsog 0 1907 222698 222430 94180-11938 Sh. S.K. Bhandari
28 Kullu 0 1902 224790 226253 94595-16163 Sh. Manoj Bharti
29 Keylong 0 1900 222293 94595-16164 Sh. Manoj Bharti
30 Mandi  0 1905 221989 225501 94180-02219 Sh. O.P. Sharma
31 Sunder Nagar 0 1907 265111 265164 94180-00557 Smt. Suresh Kumari
32 Sarkaghat 0 1905 230236 230051 94185-05711 Sh. Kasmir Chand
33 Thunag 0 1907 257656 257666 94180-05544 Sh. Manoj
KPARDB 1892 223141 225409 223066
GM KPARDB 94180-60022

बैंक की ऋण योजनाये

वर्तमान में बैंक क्षेत, कृषि से संबधित उपकरण व् विकासात्मक कार्यो, गेर कृषि एव सेवा क्षेत के लिए निम्न लिखित ऋण योजनायो के माध्यम से प्रदेश भर में ऋण मुहेएया करवा रहा है !